Sunday, October 18, 2009

Syariat Islam Didahulukan, Membina Muslim Sejati Diutamakan
Manusia semakin terkeliru tentang keutamaan yang perlu dicari didalam kehidupan. Dalam kesibukan mengejar pembanggunan, kemewahan, pangkat, harta dan kuasa seringkali ” matlamat menghalalkan cara”.


Kesengsaraan akan siksaan neraka ditulikan seolah-olah tidak akan berlaku dan kenikmatan kehidupan syurga yang dijanjikan oleh Allah dipandang sepi kerana keseronokan dunia. Mengapa perkara ini berlaku ?. Ini kerana kita sebagai makhluk tidak meletakkan SYARIAT islam iaitu kitabullah ”Al Quran” dihadapan mengatasi keperluan lain. Maka lahirlah masyarakat jahilliah moden (http://rahmatdait.blogspot.com/2009/03/masyarakat-jahilliah-moden-di-malaysia.html). Masyarakat atau bangsa yang akan binasa, tidak berjaya dan menderita bukan sahaja didunia bahkan dialam akhirat kelak.

Ingatlah, kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan berlandaskan kitabullah ”Al Quran”. Pemimpin yang ingkar akan membawa kebinasaan (http://rahmatdait.blogspot.com/2009/03/unobidient-leader-will-lead-to.html) .

Islam itu lengkap, Islam telah menggaris semua cara kehidupan dan peraturan. Tiada perundangan lain yang lebih sempurna melainkan perundangan Allah. Dia lah pencipta makhluk bernama manusia dan tidak mungkin akal fikiran manusia mengatasi segala hukum yang digariskan didalam kitabullah ”Al Quran”.

Kita mesti yakin dengan islam. Keyakinan perlu dibentuk dengan mendalami ilmu Islam. Janganlah kita berpuas hati dan hanya berpegang dengan ilmu islam yang kita belajar disekolah rendah dan menengah dahulu. Rasullullah SAW bersabda dengan memberi jaminan bahawa hanya dengan mematuhi syariat islam kita akan berjaya dan tidak sesat didunia ini

" telah aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepad keduanya - kitabullah dan sunnah ku"

Surah Al-Ahzab ayat 36

” Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata ”

Apabila keislaman, keimanan dan amalan berlandaskan syariat islam maka akan lahirlah muslim sejati. Akan lahirlah pemimpin islam sebenar yang mendahulukan syariat. Akan lahirlah sebuah Negara Islam yang sebenar yang berpandukan Al Quran (http://rahmatdait.blogspot.com/2009/04/adakah-malaysia-negara-islam-sebenar.html)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemim pinan nya, maka Imaam yang memimpin manusia adalah pemimpin akan ditanya tentang kepemimpi nannya, dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin atas keluarga rumah tangganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan perem puan (isteri) adalah pemimpin atas harta suaminya dan anaknya dan dia akan ditanya tentang kepe mimpinannya, dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah maka setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (HR.Al Bukhari)

Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara.

1) Iaitu masa muda mu sebelum datangnya hari tua,
2) Masa sihat mu sebelum datang masa sakit,
3) Masa kaya mu sebelum papa,
4) Masa lapang mu sebelum datangnya waktu sibuk dan
5) Masa hidup mu sebelum datang saat kematian.

Semoga Islam Terus Bersinar ...........

Wednesday, October 7, 2009

Akal Fikiran Itu Lemah ? & Perlukan Bimbingan ?

Percayakah sahabat semua bahawa akal fikiran manusia adalah LEMAH. Sesetengah mereka yang merasakan diri mereka genius, berpendidikan tinggi dan mempunyai akal yang hebat seringkali lupa bahawa akal sebenarnya mempunyai keterbatasan terutamanya dalam berfikir..

Akal memerlukkan bimbingan dan panduan. Akal tidak mampu menjadi undang-undang yang sempurna dan mutlak bagi dilaksanakan untuk memenuhi semua bangsa, golongan, keadaan dan tempat. Apakah pembimbing akal ?. Tanpa bimbingan, manusia akan hidup dalam kehinaan, perkelahian yang tiada noktah, kehidupan tanpa arah dan kehancuran diri, bangsa, negara dan dunia.

Charles Darwin didalam evolusi manusia, beliau telah buntu membuat keputusan telah menganggap manusia berasal dari keluarga monyet. Sehingga sekarang, teori beliau telah ditolak kerana keterbatasan berfikir. Diantara kelemahan akal adalah :-

1- Kebenaran Yang Tidak Mutlak

Akal tidak mampu memberi kebenaran yang mutlak. Akal sekadar mampu memberi kebenaran yang sesuai pada waktu dan tempat yang tertentu. Ini kerana akal hanya bersifat relatif.

2- Kelainan Antara Pemikir-Pemikir

Akal fikiran manusia mempunyai konsep berlainan dan berbeza diantara satu sama lain dan tidak sama tentang menentukan nilai-nilai hidup atau menetukan baik dan buruk. ”BAIK” pada seseorang atau masyarakat mungkin ”TIDAK BAIK” pada oranglain dan masyarakat lain.

3- Akal Manusia Sentiasa Berubah

Akal manusia sentiasa berubah dan dipengaruhi berbagai faktor seperti pengalaman, pengatahuan, penemuan baru dan sebagainya. Ini kerana proses manusia berfikir adalah proses yang berterusan. Oleh itu setiap buah fikiran seseorang akan sentiasa mengalami perubahan jika difikirkan orang lain.

Oleh kerana itulah ideologi undang-undang dan peraturan yang dicipta atau dibuat oleh manusiaselalu berubah dan perlu diubah serta berlaku tokok tambah dari masa kesemasa. Bahkan mungkin perlu dibuang terus kerana tidak relevan dengan masa.

4- Terpengaruh Oleh Faktor-Faktor Lain.

Akal fikiran manusia terdedah untuk dipengaruhi oleh hawa nafsu, perkauman kepentingan peribadi, keluarga, bangsa dan sebagainya. Keadaan ini tidak mampu untuk memberi dan menegakkan keadilan yang hakiki.

5- Keterbasan Akal

Akal fikiran manusia sangat terbatas. Ia tidak mampu membuat ramalan tepat atau menentukan peristiwa yang akan berlaku. Akal fikiran juga tidak dapat menetukan sesuatu yang diperlukan dan boleh diterima guna oleh semua manusia.

Oleh kerana itulah akal memerlukan bimbingan. Pembimbing akal adalah AL-QURAN yang bukan dicipta oleh manusia. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia, tidak kira bangsa, golongan, tempat, masa dan umur melalui rasul Nya bernama Muhammad. Bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud,

” Jika engkau berbalah-balah mengenai sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Al Quran”.

Nabi pernah bersabda mafhumnya

" telah aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepad keduanya - kitabullah dan sunnah ku" .


Marilah kita mendalami Al Quran untuk membimbing akal agar setiap sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan berdasarkan kehendak Nya.